Notice: Undefined variable: deg in /home/kaymaklarkoleji.com/httpdocs/templates/ismail_kaymak/index.php on line 323
Rehberlik Çalışmaları

Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar

Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması, sınıfiçi rehberlik uygulamaları, seminer çalışmaları,birebir danışmanlık ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencileri RAM'a ya da uzmana yönlendirerek, işbirliği içinde eğitime uyumunu ve devamını sağlamaktır.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Birebir danışmanlık, öğrencilerimize, velilerle ortak tavır alma ve doğru iletişim kurma amacıyla bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları velilerimize yönelik toplantı ve seminerler bu kapsamdadır.

Sınıf Öğretmenleriyle İlgili Çalışmalar


Rehberlik servisi çalışmalarının yürütülebilmesi için sınıf rehber öğretmenleriyle koordinasyon ve karşılıklı bilgi akışı çok önemlidir. Rehberlik servisince hazırlanan yıllık çerçeve programın uygulanması, öğrencilerimizi tanıma ve yönlendirmede sınıf rehber öğretmenlerinin aktif rol alması kaçınılmazdır. Bireyi tanıma amaçlı envanterlerin uygulanmasında ve grup rehberliği çalışmalarından elde edilen verilerin ışığında rehberlik edilecek konuların ve sorunların saptanması ve sınıf öğretmenleri ile birlikte çözüme ulaştırılması temel amacımızdır

Okul İdaresiyle İlgili Çalışmalar

Öğrencilerle yaptığımız çalışmalar kapsamında, okul idaresini bilgilendirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, rehberlik servisi- okul yönetimi-öğrenci-öğretmen koordinasyonunu sağlamak ve bu çalışmaların içeriğini oluşturmaktır.

Kulüp İle İlgili Çalışmalar


Sosyal kulüplere öğrencilerin doğru yönlendirilmelerini sağlamak, kulüp çalışmalarını aktif hale getiren kulüp rehber öğretmenlerinin dosyalama prosedürü konusunda yönlendirmektir.


 


Temiz Okul, Saglikli Okul.