Eğitim Anlayışımız

Vizyonumuz

Öğrencilerimizin akademik, sanatsal ve toplumsal yönlerden ulusal ve uluslararası normlarda, bilgi toplumunun gereğine uygun bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; çağdaş eğitim anlayışlarındaki gelişmeleri izlemeyi, sürdürmeyi ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bir eğitim kurumu olarak öne çıkmaktadır

Misyonumuz

Potansiyellerini çok yönlü ve üst düzeyde kullanabilen; sorgulayan, sorun çözme becerisine sahip, girişimci; toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş; ulusal değerleri evrensel değerlerle bütünleştirmiş, mutlu bireyler yetiştirmektir.

Öğretim Modelimiz

Okulumuzda, öğrencilerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceğini öne çıkaran Yapısalcı Öğretim yaklaşımıyla düzenlenmiş, Çoklu Zekâ Kuramına dayalı, Tam Öğrenme’yi gerçekleştirebilecek öğrenme koşullarının sağlandığı, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak problem çözmeyi, ortak bir amaç uğruna birlikte çalışmak yoluyla bir konuyu öğrenmeyi hedeflediği İşbirliğine Dayalı Öğrenme yaklaşımı esas alınmıştır.

İlkelerimiz