ETÜTLER

Etütler

Öğrencilerimiz bağımsız çalışmalarının desteklendiği, demokratik, çağdaş her türlü eğitim teknolojileri ile donatılmış, akıllı tahtaların bulunduğu sınıflarımızda öğrenci merkezli bir anlayışla çalışırlar. Geniş kapsamlı seçmeli ders uygulamaları ile zengin öğrenme ortamlarında değişim ve gelişimin ön planda tutulduğu okulumuzda ana derslerin yanında 6 ve 7. sınıflarımızda etüt uygulamalarımız bulunmaktadır. 

Hafta içi her gün birer saat Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden öğrencilerimizin kazanım eksiklerini gidermek için yapılan etüt çalışmalarımız 8. sınıflarımızda 4 ya da 5 kişilik küçük grup çalışmaları ile devam eder. Bu gruplar öğrencilerimizin gelişim düzeyleri ve öğrenme stillerine göre DENEME SINAVLARI doğrultusunda şekillenir. Deneme sınav sonuçları K12 sistemi üzerinden detaylı analizleri ile öğretmenler ve anne babalara iletilmektedir. Etüt çalışmalarında bu analizlerden yararlanılarak eksik kazanım odaklı LGS dersleri çalışılmaktadır. 

5. sınıflarımızda Yabancı Dil Ağırlıklı Program uygulandığı için etüt çalışması yapılmamaktadır.

Buradaki avantaj her öğrencimizin ders programının içinde yer alan etütlere katılmasıdır ve etütlerimiz son saatlere bırakılmaz.

Etütlerimizden...