MENTORLÜK

Mentorlük

Ortaokulun LGS ya da liselere geçiş süreci olması sebebiyle öğrencilerimizin akademik başarılarını yakından takibini sağlamak amacıyla okulumuzda Mentorluk Sistemi uygulanmaktadır. Her temel branş ders öğretmeni ortalama olarak 7- 8 öğrencimizin mertorluğunu gerçekleştirmektedir. 

Mentorler; devamsızlık takibi, akademik başarı takibi, veli ilişkileri, deneme sonuçları takibi konularında öğrenciye destek olmakta ve öğrencinin kişisel sosyal gelişim sürecine rehberlik servisi iş birliğinde katkı sağlamaktadır. 

Mentorluk sistemi 5.sınıftan 8.sınıfa öğrencinin geçirdiği eğitim sürecini devamlı, izlenebilir, ölçülebilir hale getirmektedir. Mentorluk ile ilgili yapılan tüm çalışmalar 15 günlük periyodlar halinde hem telefonla, hem K12 üzerinden ekran mesajı yoluyla öğrenci velisi ile de paylaşılmaktadır.

Mentorlük Seçimlerimizden...