REHBERLİK (Anasınıfı)

Anasınıfı Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temelini;  tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği okul öncesi döneminde öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin desteklenerek, bireysel yetenek ve becerilerin keşfedilmesi ve bunların gelişmesine destek olunması oluşturur.

Bu ortak amaç doğrultusunda anne babalara, ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulur.

Çocuğa Yönelik

 • Öğrenci Kayıt Görüşmeleri
 • Öğrenci Envanter Uygulamaları
 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Gözlem ve Görüşmeler
 • Gelişim Takibi
 • Psikososyal Becerileri Geliştirme Çalışmaları
 • Dikkat Becerileri Geliştirme Çalışmaları
 • Okul Olgunluğu Çalışmaları (Hazırlık sınıfı öğrencilerimizin kişilik, zihin ve beden gelişimi açısından birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılır ve bu çalışmaların sonuçları aileler ile paylaşılır.)

 Aileye yönelik 

 • Veli Oryantasyon Çalışmaları
 • Bireysel Görüşmeler
 • Veli Seminerleri
 • Atölye Çalışmaları
 • E-bülten Çalışmaları
 • Rehberlik Bölümü uygulamaları, “Her çocuk özeldir.” ilkesinden hareket eder.
 • Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Öğretmene Yönelik

Psikolojik danışmanların okuldaki tüm öğretmenlerle temas halinde ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Bu hem öğrencileri tanımak hem de rehberlik faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edebilmesi için gereklidir. Okulumuz öğretmenlerine yönelik düzenlenen çalışmalar şu şekildedir:

 • Psikolojik danışma ve rehberlik servisine öğrenci yönlendirme esasları ve ilkeleri
 • Okula uyum süreci
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Etkili iletişim
 • Sosyal- Duygusal Gelişim Alanı geliştirme noktasında öğretmenin rolü

Rehberlik Hizmetleri...