ORTAOKUL

EĞİTİM MODELİMİZ

İlkokul İle İşbirliği

Ortaokul Bölümü, ilkokulla işbirliği haline çalışmalarına devam etmektedir. Ortaokul bölümündeki çoktan seçmeli sınavlara hazırlık olması amacıyla süreli sınav uygulamaları 4. sınıftan itibaren okulumuzda uygulanmaktadır. Kitap seçimleri, kaynak destekleme yine ortaokul öğretmenleri ile işbirliği içinde sürdürülmektedir. 4. Sınıflarımda DANIŞMANLIK uygulamamız uygulanmaktadır.  Öğrencilerimizin  ve velilerimizin ortaokul ile ilgili merak ettiğiniz konularda bilgi almaları, öğrencimizin sosyal ve psikolojik anlamda ortaokula geçiş süresince öğretmenlerini daha yakından tanıması, merak duyduğu konularda birinci ağızdan bilgi alması ve ortaokula uyum sürecini daha kısa sürede sağlaması adına her öğrencinin bir danışman öğretmeninin olması sağlanmaktadır. Ortaokul branş öğretmenlerimiz belirli aralıklarla öğrenci ve velilerle iletişimde olmaktadır. 1. Dönemin sonuna kadar planlamalar dahilinde velilere randevular vererek yüz yüze görüşmeler yapılmakta, öğrencilerimizle toplu ve bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında 2. Dönem  4. Sınıf Öğrencilerimiz için ortaokul branş tanıtım dersleri uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 5. sınıfta derse girecek olan temel ders öğretmenleri ile Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler alanlarında hem öğretmenlerini tanımak, hem de kendi konuları doğrultusunda çeşitli etkinlikler yapmak, ortaokula uyum sağlamak amacıyla, belirli aralıklarla ortaokul branş öğretmenleriyle müfredatları doğrultusunda ders uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Çocuklarımızı Parlak Bir Geleceğe hazırlıyoruz.

Tüm gelişim hedeflerimizi yakalayacağımız eğitim ortamları ile alanında uzman eğitim kadromuz çocuklarımızı bir üst eğitim kademesine en iyi şekilde hazırlamaktadır.

Ortaokul Kadememizden...